arnoldcornelis

Logica van het Gevoel

Edward Niessen
  • Man
  • Bussum
  • Nederland

Ontvangen cadeaus

Cadeau

Edward Niessen heeft nog geen cadeaus ontvangen

Een cadeau geven

 

De pagina van Edward Niessen

Profielgegevens

Hoe ben je in kontakt gekomen met het werk van Arnold Cornelis?
Dat is alweer heel wat jaren geleden - ik schat eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Het was liefde op het eerste gezicht. In de boekwinkel viel mijn oog op de titel 'Logica van het gevoel'. Dat maakte kortsluiting in mijn geest maar wekte ook mijn nieuwsgierigheid. Ik sloeg het boek open en las op de eerste pagina het prachtige verhaal over de televisiekijkende dwergpapagaaien en valkparkieten van de auteur en was verkocht... dat ging over mijzelf!
Wat heeft het voor je betekend?
Veel. Zijn theorie bood/biedt mij een 'mentale kaart' van de werkelijkheid die mij hielp/helpt om mijn eigen bestaan en de wereld om mij heen beter te begrijpen. En omdat de 'waarheid' van een kaart afhankelijk is van de mate waarin hij mensen helpt om zich in het landschap te oriënteren, is zijn werk voor mij bijzonder betekenisvol geworden.
Ook in mijn professie heb ik zijn theorie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties op vruchtbare wijze kunnen inzetten en toepassen. Verder ligt de theorie van Cornelis aan de basis van een al weer enige jaren geleden door mij geschreven onderzoeksvoorstel naar een Landelijk centrum voor cultureel-maatschappelijke integratie, burgerschap en ethiek (zie mijn blogteksten). Met de gemeente Amsterdam ben ik destijds in gesprek geweest over de haalbaarheid van een dergelijk centrum.
Wat zou je willen dat deze site bereikt?
Bevorderen van onderlinge uitwisseling over de theoretische implicaties en praktische toepassingsmogelijkheden van het werk van Arnold Cornelis op een veelheid van levensterreinen (sociaal, maatschappelijk, cultureel etc.) en een verdere verdieping van zijn model.

De blog van Edward Niessen

Landelijk Centrum voor cultureel-maatschappelijke integratie, burgerschap en ethiek

LS

In 2008 heb ik een onderzoeksvoorstel geschreven naar een Landelijk centrum voor Cultureel-maatschappelijke Integratie, Burgerschap en Ethiek.

Voor een samenvatting, klik op:…

Doorgaan

Geplaatst op 24 Maart 2012 om 20.00

Prikbord (7 commentaren)

Op 12 April 2012 om 15.50 zei Hendrik ten Berge...

Hallo Edward!

Ik heb het onderzoeksvoorstel met veel interesse gelezen. Ik vind het een geweldig initiatief dat inzet en volharding verdient! De filosofie van Arnold Cornelis berust op een fractale visie van de werkelijkheid. In de dimensie van de ruimte (herhaling van patronen tussen het oneindig kleine en het oneindig grote), en vooral ook in de dimensie van de tijd (ieder mens in het bijzonder doorloopt in versneld tempo de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid in het algemeen). Dat betekent: "identiteit" is geen toestand maar een proces waarop sociale factoren een leven lang van invloed zijn. Dit inzicht is mijnsinziens een essentiële krachtbron achter het door jou voorgestelde project landelijk centrum. Misschien kunnen we op het forum daaromtrent een discussie starten?

Mvg, Hendrik ten Berge

Op 15 April 2012 om 18.51 zei Hendrik ten Berge...

Hallo Edward,
Ik heb jouw uitgebreide reactie op mijn korte e-mail met veel genoegen gelezen. Ik kan mij er helemaal in terugvinden. Vooral ook het perspectief om het gedachtengoed van A. Cornelis in het kader van een concreet project met anderen te delen en te verdiepen.  De 4 doelstellingen die jij voorstelt lijken mij een goed uitgangspunt aangezien ze verschillende aspecten van het project aanspreken en dus ook voor verschillende personen aanknopingspunten bieden. Ik hoop dat er snel reacties van andere forumleden komen !
Met betrekking tot jouw laatste opmerking : «.. Maar er moeten naar mijn idee toch ook andere manieren zijn om tot de realisatie van een dergelijk centrum te komen. Ook dat lijkt mij een belangrijke vraag om op dit forum met elkaar het gesprek aan te gaan... », wil ik graag ‘t volgende idee even vasthouden. Ik woon, leef en werk nu al meer dan 40 jaar in Frankrijk, en vraag mij af of het niet zinvol is, zowel wat betreft het politiek-maatschappelijk draagvlak als de financiering van het project, om :
1. er een Europese dimensie aan toe te voegen ? (decentraliseren d.m.v. globalisering). Alhoewel ik mij er bewust van ben dat ook in Europa neoliberale dogma’s en bezuinigingen de politiek-maatschappelijke beslissingen kortsluiten, wil ik toch graag ertoe bijdragen om in Frankrijk en Duitsland geïnteresseerde partners te vinden. Want volgens mij doet Europa er goed aan zich voor de toekomst meer aan het Rijnlandmodel te oriënteren.
2. er, ik noem het maar even een « uitzaai karakter op buurt niveau » aan toe te kennen ? (decentraliseren d.m.v. lokalisering). Ik denk daarbij aan zoiets als « buurthuizen »,  die zelfsturend zijn en die communiceren aan de hand van lokale referentiekaders, en landelijke en Europese ontwikkelings- en integratiedoelen. Buurthuizen bieden ook het lokale bedrijfsleven de mogelijkheid om inhoudelijk, materieel en financieel te investeren in behoud en ontwikkeling van sociale cohesie.
In mijn perceptie komen buurthuizen niet in de plaats van het landelijk centrum, maar zijn ze er de belangrijkste bouwsteen van. Dat verandert het ontwikkelingsperspectief. Het gaat niet meer om een centrum als “gebouw”, maar om een ontwikkelingssteunpunt. Een dynamisch, centraal referentiekader van waaruit het landelijk netwerk zich vormt en  netwerkvorming op Europees niveau mogelijk. Het gaat om een « processor unit » die inhoud, kracht en richting geeft aan, en put uit de ontwikkelingsdynamica op het gebied van cultureel-maatschappelijke integratie, burgerschap en ethiek. Op die wijze krijgt het concept een dynamisch karakter dat vergelijkbaar is met de « spin in het web » die actief is in de spanningsvelden tussen centraliseren en decentraliseren, tussen differentiëren en integreren, tussen constructie en deconstructie,  tussen herkennen en erkennen,.. Die spin moet natuurlijk wel in een gebouw worden ondergebracht, maar dat is dan slechts een middel, geen doel.  
Zoals gezegd gaat het mij erom het idee even vast te houden, maar ik besef heel goed dat een meer proces georiënteerd ontwikkelingsperspectief de leesbaarheid van het project niet bevordert. Want, zoals jij zegt : « ..Nog lang niet iedereen is in staat om de recursieve vorm van communicatie op zichzelf en de wereld toe te passen.. ». Maar een dergelijke ambitie brengt wel een interessante uitdaging met zich mee, namelijk om over een goede strategie na te denken.
Mvr, Hendrik

Op 22 April 2012 om 16.20 zei Hendrik ten Berge...

Hallo Edward,

Ik reageer even snel om te zeggen dat ik in de komende twee weken “off-line” ben. In tegenstelling tot jou is dat niet vanwege de werkdruk, maar i.v.m. vakantie (het geeft me bijna een slecht geweten..).

Ik sluit mij volledig aan bij de vragen die jij stelt m.b.t. dit ning-netwerk, en ik hoop dat hierop reacties komen. Bovendien stel ik het persoonlijk op prijs indien in het kader van het Cornelis netwerk er meer plaats komt voor initiatieven die het mogelijk maken om elkaar ook persoonlijk te leren kennen. Dat vergemakkelijkt de communicatie en bevordert concreet ondernemerschap. Dus wat mij betreft, zodra het projectvoorstel zover is, neem ik graag de Franse vertaling ervan voor mijn rekening.

Verder staan er in jouw e-mail een aantal inhoudelijke punten die mij enthousiast op vakantie doen gaan. Zodra ik terug ben krijg je van mij een reactie.

Met vriendelijke groet,

Hendrik

Op 22 April 2012 om 22.24 zei Edward Niessen...

Beste Hendrik, bon vacance! En ... voel je niet schuldig. In het communicatieve systeem is dat niet meer nodig, toch? De verborgen en de zwijgende mens hebben in jou overduidelijk plaatsgemaakt voor iemand die zijn leven stuurt op basis van waarden-communicatie en openheid (grapje). Dus, geniet ervan!  

Je wens om elkaar in het kader van dit Cornelis netwerk middels allerlei initiatieven ook persoonlijk te leren kennen deel ik van harte en je aanbod om t.z.t. de Franse vertaling op je te nemen neem ik met een zekere schroom in ontvangst. Dat laatste is denk ik geen sinecure!

 

Hartelijk groet,

Edward

 

Op 23 April 2012 om 17.47 zei Martin uit den Bogaard...

Beste Edward Niessen,

Ik heb uw onderzoeksvoorstel met veel belangstelling gelezen. Ik vind het een geweldig plan, waar het gedachtengoed van Arnold Cornelis op een zeer interessante manier in de maatschappij vorm zou kunnen krijgen. Het vormgeven aan zo'n centrum lijkt me een moeilijke opgave die door uw voorstel realistisch kan worden en zeker uitvoerbaar. Het ontwikkelen van communicatieve zelfsturingstechnieken lijkt me het moeilijkst, maar met uw visie en de creativiteit van anderen zeer goed mogelijk. De wereld zit mijns inziens te schreeuwen om dit soort oplossingen en initiatieven. De behoefte om zelf te sturen is natuurlijk een aangboren behoefte van de mens, maar in deze tijd voelt men steeds meer aan dat we dat ook kunnen en daar nog niet genoeg de mogelijkheden voor geboden worden. Het vormgeven aan het zelfsturen kunnen we misschien mee helpen ontwikkelen en afdwingen met het ontwikkelen van dit soort centra. Het zelsturen van de democratie is nu weer  recenter dan ooit. De techniek van de computer komt ons daarbij goed van pas lijkt mij.

Arnold Cornelis heeft mij ook zo geïnspireerd, zodat ik een boekje over zijn filosofie heb geschreven voor het grote publiek dat nu bij uitgevrij Boom ligt bij de redactie voor beoordeling.

Ik ben zeer geïnteresserd in de ontwikkeling van uw onderzoeksvoorstel. Een contact die dit mede vorm zou kunnen geven heb ik niet, maar ik ben zeker bereid om mee te denken.

Mijn beroep is beeldend kunstenaar en ik probeer het gedachtengoed van Arnold vorm te geven met perfomances die uitmonden in een communicatie over logica van het gevoel.

Vriedelijke groet,

Martin uit den Bogaard

Op 7 Mei 2012 om 23.17 zei Hendrik ten Berge...

Hallo Edward,

Het lijkt me leuk om de Franse vertaling van het projectvoorstel te doen, als het zover is. Maar alvorens vind ik het interessant om over een aantal ideeën en concepten met elkaar van gedachten te wisselen. Ik ben blij dat ook Martin uit den Bogaard gereageerd heeft en hoop dat er nog meer reacties komen.

Verder lijkt me het me zinvol om niet al te grote schriftstukken via de e-mail uit te wisselen en de discussie naar het forum te verplaatsen. Daartoe doe ik een voorzet rond het thema “integratie”.

Hartelijke groet,

Hendrik ten Berge

Op 31 Oktober 2017 om 12.59 zei Frank kwabena...

My name is Mr Frank,I was impressed to contact you today because i have something very vital to disclose to you.
Its important that you get back to me because it is about you,In addition, please kindly contact me direct with my email( mr.frankkwabena100@yahoo.com.hk )to enable me to send the details to you,for you to know whom i am,am Waiting to hear from you
Note(DONT REPLY ME HERE)

Frank Kwabena.

Je moet lid zijn van arnoldcornelis om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van arnoldcornelis

 
 
 

© 2024   Gemaakt door Ad van Vugt.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden