arnoldcornelis

Logica van het Gevoel

Intuïtie'

Bij het lezen van de serie 'Intuïtie' dit jaar (2022) in de Volkskrant moest ik natuurlijk direct aan 'Logica van het Gevoel' van Arnold Cornelis denken. Als Cornelis zegt: "Gevoel is aangeboren en de bron van alle kennis", kan ik een heel eind met hem meegaan. In de loop van de tijd zal het gevoel en de hoeveelheid kennis verder ontwikkeld moeten worden en zal in de meeste gevallen ook vanzelf gebeuren. De cognitief psycholoog Margje van de Wiel heeft het in haar artikel "Pluisarts' in de Volkskrant van vier oktober 2022 over :" Intuïtie is een vorm van denken, het is automatisch geactiveerde kennis". Van de Wiel spreekt hier over ervaring waardoor mensen een grote bron van kennis hebben verworven. Cornelis spreekt vaak over het feit dat alles begint bij gevoel en dat we daarna gaan beredeneren en/of onderzoeken. Van de Wiel spreekt als psycholoog over systeem 1 en systeem 2. Later schrijft ze:" Denken is een associatief proces en er komen automatisch gedachten op die later onderzocht zullen worden". Haar collega huisarts Erik Stolper in Nederland is op intuïtie gepromoveerd en intuïtie is dus opgenomen in de wetenschappelijke literatuur. Er wordt hier gesproken over de signaalwaarde van emoties en dat ze onderdeel uitmaken van, of worden geactiveerd door ons kennisnetwerk. Mijns inziens sluit deze visie van Stolper en Van de Wiel prachtig aan bij de betekenis van gevoel van Arnold Cornelis.

Vriendelijke groet,

Martin uit den Bogaard

Amsterdam. 5 okt. 2022

Weergaven: 29

Hierop reageren

© 2024   Gemaakt door Ad van Vugt.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden